XÍ NGHIỆP MAY HÀ LAM
XÍ NGHIỆP MAY HÀ LAM
Diện tích: 27.000m2
Năng lực: 8 chuyền (dự kiến nâng lên thành 40 chuyền)
Thị trường chủ yếu: Mỹ
Khách hàng chủ yếu: Columbia Sportswear (Mỹ), Perry Ellis (Mỹ), Urban Outfitters (Mỹ)
Địa chỉ: Lô B/B2, Cụm Công Nghiệp Hà Lam Chợ Được, Xã Bình Phục, Huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam


Đối tác