Văn hóa khác biệt công ty Garmex Sài gòn

Thực hiện chuyên đề văn hóa khác biệt công ty Garmex Sài gòn  năm 2018: Công đoàn và đoàn thanh niên công ty thường xuyên tổ chức văn nghệ,  giao lưu giữa các đơn vị, tổ chức các hội thi nấu ăn, cắm hoa nhân các ngày lễ lớn, tổ chức mừng sinh nhật của các đoàn viên  thanh niên trong tháng, du lịch về nguồn ... Tạo sân chơi giao lưu,  kết nối người lao động toàn công ty

Đối tác