Tin nhanh doanh thu tháng 10. 2018

Tháng 10.2018 công ty Garmex Saigon xuất khẩu trị giá FOB 7.581.000 Usd (tương đương 177 tỷ). Luỹ kế từ đầu năm đến nay doanh thu đạt 1683 tỷ việt nam đồng, chiếm tỷ lệ 98.85% kế hoạch cả năm.
Dự kiến cuối tháng 11 Garmex sẽ công bố hoàn thành vượt mức kế hoạch doanh thu  năm 2018, ước tính đến cuối tháng 12.2018 Garmex sẽ đạt doanh thu khoảng 2000 tỷ.
Lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2018 là 95 tỷ.

Đối tác