THÔNG TIN NHANH DOANH THU THÁNG 8

Doanh thu xuất khẩu tháng 8/2016 trên 7,500,000 đô la Mỹ( tương đương trên 167 tỉ đồng)
Lũy kế doanh thu 8 tháng 2016  là trên 1000 tỉ đồng-
 
Thị trường xuất khẩu Mỹ, EU và Nhật. Trong đó thị trường Mỹ chiếm trên 50%.
100% thực hiện theo phương thức kinh doanh FOB và 1 phần OBM
Đơn hàng từ tháng 9 đến tháng 12/2016  tương đối ổn định.

Đối tác