THÔNG TIN NHANH DOANH THU THÁNG 8.2016 CỦA XÍ NGHIỆP MAY AN PHÚ.

Xí nghiệp may An Phú có 20 chuyền may chủ yếu hàng Woven, đặc biệt Jacket. Tổng số lao động là 1250 người. Tháng 8 doanh thu sản xuất (CM) đạt gần 800.000Usd, bình quân 1 chuyền đạt doanh thu 40.000Usd, năng suất bình quân là 23Usd/ đầu người.
Đây là xí nghiệp đóng góp doanh thu FOB cao nhất cho Garmex SaiGon trong tháng 8/2016, tương đương doanh thu FOB đạt 3 triệu 200 ngàn Usd.

Đối tác