THÔNG TIN NHANH DOANH THU THÁNG 7.2016

- Doanh thu xuất khẩu tháng 7.2016: 8,100,000Usd (tương đương 181 tỷ đồng) Lũy kế 7 tháng 2016  là 879 tỷ đồng đạt 57% kế hoạch năm (bao gồm bên ngoài gia công khoảng 200.000Usd, tương đương 4,5 tỷ đồng)
- Thị trường xuất khẩu Mỹ, EU và Nhật. Trong đó thị trường Mỹ chiếm trên 50%.
- 100% thực hiện theo phương thức kinh doanh FOB và 1 phần OBM.

Đối tác