THÔNG TIN NHANH DOANH THU THÁNG 6.2016

- Doanh thu xuất khẩu tháng 6.2016: 6,030,000Usd ( tương đương 134,5 tỷ đồng) Lũy kế 6 tháng 2016  là 672 tỷ đồng đạt 43,2% kế hoạch năm.
- Thị trường xuất khẩu Mỹ, EU và Nhật. Trong đó thị trường Mỹ chiếm trên 50%.
- 100% thực hiện theo phương thức kinh doanh FOB và 1 phần OBM.

Đối tác