THÔNG TIN NHANH DOANH THU THÁNG 1.2017

- Doanh thu xuất khẩu tháng 1.2017 đạt được: 5,800,000Usd ( tương đương 131 tỷ đồng)
- Thị trường xuất khẩu Mỹ, EU và Nhật.
- 100% thực hiện theo phương thức kinh doanh FOB và 1 phần OBM.
- Tình hình đơn hàng trong năm  2017 ổn định và có xu hướng tăng so với năm trước.

Đối tác