THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

Theo Phòng Kinh doanh Công ty Garmex Saigon, hiện công ty đã nhận đầy đủ đơn hàng cho đến tháng 8/2018.  Do đặc thù là đơn vị  chuyên cung cấp hàng thể thao kỹ thuật cao cấp nên  quý 1 hằng năm là thường  thời điểm thấp điểm, tuy nhiên năm 2018 nhu cầu thị trường tăng cao cộng thêm thời tiết thuận lợi nên Garmex đã sớm chốt đầy đủ đơn hàng giai đoạn này đảm bảo hoạt động cho 4,300 công nhân.
 
Dự kiến doanh thu 2018 vào khoản 1700 tỉ đồng.

Đối tác