Thông báo nhanh về doanh thu năm 2017 và đơn hàng mùa SS 2018 của Cty May Sài Gòn

Tổng giá trị doanh thu FOB sáu tháng đầu năm 2017 của công ty đạt 31,2 triệu USD ( tương đương doanh thu FOB 710 tỉ VN đồng).
Doanh thu FOB cho 6 tháng cuối năm ước 42,3 triệu USD (tương đương doanh thu FOB 960 tỉ đồng).
Năm 2017 Tổng doanh thu ước đạt 73,5 triệu USD( tương đương 1,670 tỉ đồng).
 
Hiện tại Garmex Sài gòn  đã nhận được đơn hàng mùa Xuân hè 2018 với trị giá  doanh thu FOB 24 triệu USD ( tương đương 540 tỉ đồng).

Đối tác