Tham gia dự án khảo sát mức độ hài lòng của NLĐ là chủ trương của khách Columbia và Garmex Sài gòn. trong 02 năm 2015-2016

Đơn vị khảo sát xí nghiệp May An phú.
  • Năm 2015 kết quả đánh giá 4.28/5
  • Năm 2016 kết quả đánh giá  4.70/5
 
Cả hai năm Công ty đều đạt số điểm cao nhất trong group 11 doanh nghiệp cung cấp sản phẩm FOB cho khách hàng Columbia, đây là nổ lực của Công ty Garmex Sài gòn nhằm giữ chân người lao động, nhằm nâng cao giá trị bền vững của Cty Garmex Sài Gòn Js.

Đối tác