PHAN THỊ PHƯỢNG

Thành viên Hội đồng Quản trị
Năm sinh: 1969
Nơi sinh: Quãng Nam
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 022605967 cấp ngày 24/12/2003 tại Tp. HCM
Quê quán: Xã Duy An - Huyện Duy Xuyên - Tỉnh Quãng Nam
Địa chỉ thường trú: 491/45C Lê Quang Định P.1 Q.Gò Vấp
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ ngành Tài Chính

Quá trình công tác:
7/1991 -8/1992 : Nhân viên kinh doanh Xí nghiệp Thủy tinh thuộc Bộ Công Nghiệp

8/1992 - 8/1998 : Nhân viên kế toán Công ty Dệt May Gia Định

8/1998 - 5/1999 : Phó phòng Kế toán - Công ty Dệt May Gia Định

5/1999 - 11/01 : phó phòng Kinh doanh - Công ty Dệt May Gia Định

11/01 - 12/04 : Phó phòng Kế toán - Công ty Dệt May Gia Định

12/04 - đến nay : Kế toán trưởng phòng Kế toán - Công ty Dệt May Gia Định

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách 29/3/2018: 3.940 cổ phần

Đối tác