BÙI MINH TUẤN

Thành viên Hội đồng Quản trị

Sinh năm: 1971

Trình độ chuyên môn: Cử nhân tài chính ngân hàng

Đối tác