NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG - PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1965
Nơi sinh: Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 022748227 cấp ngày 14/01/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Quê quán: Hải Dương
Địa chỉ thường trú: 258/80A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ( Ngành Quản Trị)

Quá trình công tác:
1/1987 - 7/1987
Công nhân may Xí nghiệp May Sài Gòn 1

8/1987 - 3/1993
Bí thư Đoàn TN chuyên trách XN May Sài Gòn 1
Phó Bí thư Đoàn TN Công ty SX – XNK May Sài Gòn

4/1993 - 4/2000
Bí thư Đoàn TN
Nhân viên LĐTL
Phó Quản đốc Xí nghiệp May Garmex 1

5/2000 - 3/2000
Phó Phòng TCHC Xí nghiệp May Garmex 1

3/2002 - 12/2003
Trưởng Phòng TCHC Xí nghiệp May An Nhơn

1/2004 – 4/2009
Trưởng Phòng TCHC Công ty

5/2009 – 3/2014
Ủy viên thường vụ Đảng Ủy
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty
Phó Tổng Giám đốc
Trưởng Phòng TCHC Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn.

4/2014 đến nay
Bí Thư Đảng Uỷ Công Ty
Phó Tổng Giám Đốc Công Ty
Giám Đốc Xí Nghiệp May Tân Phú


Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách 29/3/2018: 179.290 cổ phần

Đối tác