NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Thành viên Hội đồng Quản trị
Năm sinh: 1965
Nơi sinh: Hải Dương
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 022748227 cấp ngày 14/01/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Quê quán: Hải Dương
Địa chỉ thường trú: 258/80A Trần Hưng Đạo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ( Ngành Quản Trị)

Quá trình công tác:
1/1987 - 7/1987
Công nhân may Xí nghiệp May Sài Gòn 1

8/1987 - 3/1993
Bí thư Đoàn TN chuyên trách XN May Sài Gòn 1
Phó Bí thư Đoàn TN Công ty SX – XNK May Sài Gòn

4/1993 - 4/2000
Bí thư Đoàn TN
Nhân viên LĐTL
Phó Quản đốc Xí nghiệp May Garmex 1

5/2000 - 3/2000
Phó Phòng TCHC Xí nghiệp May Garmex 1

3/2002 - 12/2003
Trưởng Phòng TCHC Xí nghiệp May An Nhơn

1/2004 – 4/2009
Trưởng Phòng TCHC Công ty

5/2009 – 3/2014
Ủy viên thường vụ Đảng Ủy
Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty
Phó Tổng Giám đốc
Trưởng Phòng TCHC Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn.

4/2014 đến nay
Bí Thư Đảng Uỷ Công Ty
Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách 29/3/2018: 179.290 cổ phần

Đối tác