NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

Thành viên
Năm sinh: 1977
Nơi sinh: Tp.HCM
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 023010620 cấp ngày 22/12/2008 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ thường trú: 700 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.
Trình độ chuyên môn: Đại học Anh NgữQuá trình công tác:
2002-4/2005
Nhân viên Phòng Tổ chức hành chánh XN May An Nhơn

4/2005-2007
Trưởng Phòng Tổ chức hành chánh XN May An Nhơn

2008- đến nay
Chủ tịch Công Đoàn Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách 19/3/2010: 62 cổ phần

Đối tác