NGUYỄN MINH HẰNG

Thành viên Hội đồng Quản trị
Năm sinh: 1977
Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 023063803, cấp ngày 20/04/2000, tại CA TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 407/3 Lý Thái Tổ, Phường 9, quận 10, TP.HCM
Trình độ văn hoá: Cử nhân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Quá trình công tác:
01/1999 - 01/2004:  Nhân viên Kế toán Công ty SX-XNK May Sài Gòn.

01/2004 - 12/2006:  Nhân viên Kế toán Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn.

01/2007 - 02/2008: Phó Phòng Kế toán Thống kê  Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn.

03/2008 - 06/2009: Trưởng Phòng Kế toán Thống kê Công ty Cổ phần SX-TM May Sài Gòn.

Tháng 6/2009 - đến  nay: Kế toán Trưởng Công ty Cổ Phần SX-TM May Sài Gòn.

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách 29/3/2018: 16.070 cổ phần

Đối tác