NGUYỄN ÂN - TỔNG GIÁM ĐỐC

Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1953
Nơi sinh: Quảng Ngãi
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 023744173 cấp ngày 18/08/1999 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Quê quán: Tịnh Long, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
Địa chỉ thường trú: 304/9c Lê Đức Thọ, Phường 16, Quận. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh.
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Công nghiệp

Quá trình công tác:
8/1972-3/1975
Hoạt động phong trào đô thị thuộc Đoàn ủy Khu Sài Gòn- Gia Định.

3/1975- 4/1975
Tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh – thuộc Chi đoàn B3 K42 liên Quận 4, Khu Sài Gòn- Gia Định.

5/1975-2/1976
Bí thư Đoàn phường 5, Quận Bình Hòa
Bí thư Đoàn Phường 11, Quận Bình Thạnh.

3/1976-10/1978
Học viên trường cán bộ Trung ương Đoàn- Hà nội

11/1978-4/1981
Phó bí thư Quận đoàn quận 8
Bí thư chi bộ Quận đoàn 8

5/1981-01/1987
Phó ban khu phố Tiểu thủ Công nghiệp Thành đoàn
Phó ban Thanh niên Công nhân Thành đoàn
Bí thư chi bộ - Đảng uỷ viên đảng uỷ Thành đoàn TP Hồ Chí Minh

01/1987-4/1993
PP. KH-VT, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu Liên hiệp May Thành phố.

5/1993-11/1995
Giám đốc XN may Liên doanh An nhơn - Đảng uỷ viên đảng bộ Công ty.

12/1995-5/1997
Phó giám đốc Xí nghiệp may Garmex 2.

6/1997-12/1997
Quyền Giám đốc XN Garmex 2

1/1998- 8/1999
Giám đốc XN Garmex 2

9/1999-12/2003
Phó Giám đốc Cty SX - XNK May Sài Gòn kiêm
Giám đốc XN Garmex 2 - Đảng uỷ viên, Bí thư chi bộ XN

1/2004 - đến nay
Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐQT
Tổng Giám Đốc 


Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách 29/3/2018: 384.530 cổ phần

Đối tác