LÊ HÙNG

Tổng Giám đốc

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh


Đối tác