LÊ HÙNG

Thành viên HĐQT

Năm sinh: 1974

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản trị kinh doanh

Đối tác