May Sài gòn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng

Ngày 25/3/2018 Đại diện Lãnh đạo công ty Cổ phần sản xuất thương mại May Sài Gòn đã có chuyến thăm Lữ đoàn tàu ngầm 189 tại Khánh Hòa và trao tặng 21 bộ máy tính trị giá 190 triệu đồng để hỗ trợ các hoạt động và sinh hoạt của các chiến sĩ hải quân.
Ngoài việc quyết liệt cải tiến sản xuất để có thể chăm lo đời sống của nhân viên tốt hơn, Ban lãnh đạo công ty cũng quan tâm đển các hoạt động cộng đồng cũng như các hoạt động bảo vệ môi trường  nhằm hướng đến một doanh nghiệp tăng trưởng, bền vững và trách nhiệm.

Đối tác