LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Kinh doanh Xúc tiến
Năm sinh: 20/11/1977
Nơi sinh: Long An
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 080177000296 cấp ngày 20/02/2017 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ thường trú: 69 Lầu 1 Đường Ký Con, Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1 TPHCM
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Quá trình công tác
Tháng 2 năm  2000 – Tháng 2 năm 2002
Nhân viên kinh doanh – Công Ty TNHH Liên Cơ

Tháng 2 năm  2002 – Tháng 3 năm 2012
Trưởng phòng kinh doanh
Văn phòng đại diện ATG Sourcing Ltd

Tháng 3 năm 2012- Tháng 8 năm 2015
Giám đốc kinh doanh – Công Ty cổ phần sản xuất thương mại May Sài Gòn
 
Tháng 8 năm 2015- Hiện tại
Phó Tổng Giám đốc – Công Ty cổ phần sản xuất thương mại May Sài Gòn
Đối tác