LÊ THỊ CHÍN

Trưởng Ban Kiểm soát
Năm sinh: 1970
Nơi sinh: Tiền Giang
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 023422966 cấp ngày 1/7/2009 tại Tp. Hồ Chí Minh
Quê quán: Tiền Giang
Địa chỉ thường trú: 359/1/25 Lê Văn Sỹ, Phường 13, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh.
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Quá trình công tác:
Từ năm 1992 đến nay Công tác tại Công ty TNHH TM Á Châu

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách 19/3/2010: không có.

Thành viên khác
Đối tác