LÊ QUANG HÙNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Năm sinh: 1957
Nơi sinh: Sài Gòn
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 020151953 cấp ngày 10/10/2003 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Quê quán: Xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Tây
Địa chỉ thường trú: 7A Đường Bàu Cát 2, Phường 14, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Đại học Kinh tế Công nghiệp

Quá trình công tác:
1973 - 1990
Cán bộ Đoàn Thanh niên chuyên trách thuộc Đoàn ủy Học sinh Khu Sài Gòn – Gia Định, sau là Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

1990 - 1995
Giám đốc Xí nghiệp Len Sài Gòn.

1995 - 2003
Giám đốc Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu May Sài Gòn.

Từ 2004-đến nay
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách 29/3/2018: 443.620 cổ phần

Đối tác