BÙI TUẤN NGỌC

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Năm sinh: 1965

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngoại thương, Kỹ sư xây dựng


Đối tác