LÂM TỬ THANH

Thành viên Độc Lập
Năm sinh: 1958
Nơi sinh: Sài Gòn
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Hoa
Số CMND: 021841229 cấp ngày 19/7/1996 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Quê quán: TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ thường trú: 186 Đường Thái Phiên, Phường 8 Quận 11 Tp. Hồ Chí Minh.
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản Trị kinh Doanh (Tài chánh ngân hàng)

Quá trình công tác:
1992 đến nay
Giám đốc CTY TNHH TM Á Châu

1995 đến nay
Giám đốc Cty TNHH Tân Á

Tháng 5/2009 đến nay
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX – TM May Sài gòn

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách 29/3/2018: 1.691.530 cổ phần


Đối tác