LÂM QUANG THÁI

Thành viên Hội đồng Quản trị
Năm sinh: 1970
Nơi sinh: Vĩnh Long
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 023930608 cấp ngày 19/03/2012 tại Tp. Hồ Chí Minh.
Quê quán: Vĩnh Long
Địa chỉ thường trú: 4C/2 Yên Thế, P2, Tân Bình, TP.HCM
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học tự nhiên

Quá trình công tác:
Trước 2001 : Chủ doanh nghiệp SX may mặc B&O

2001 - 2014 : Chủ tịch các Cty :
Blue Exchange
CTY TNHH B&O
CTY TNHH Con Đường Xanh

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách 29/3/2018: 476 cổ phần


Đối tác