LÂM QUAN KIỀU PHƯƠNG

Thành viên
Năm sinh: 1967
Nơi sinh: Cần Thơ
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 023669147 cấp ngày 09/11/2006, tại CA TP.HCM.
Quê quán: Cần Thơ
Địa chỉ thường trú: 62/2/23 Nguyễn Lâm, P7, Q.Phú Nhuận
Trình độ văn hoá: 12/12
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội nhân văn

Quá trình công tác:
1995-2008: Nhân viên kế toán Cty TNHH Tân Hoàng Minh

2008-2009: Nhân viên kế toán Cty TNHH Thời Trang Xanh Cơ Bản

01/2010-9/2012: Phó Giám Đốc Cty TNHH Thời Trang Xanh Cơ bản

9/2012 đến nay: Phó Giám Đốc Cty TNHH MTV Blue Exchange

Số cổ phần nắm giữ tại thời điểm chốt danh sách: 0

Đối tác