Kết quả sản xuất – kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Doanh thu tháng 6 (CM): 1,973 ngàn USD.
Doanh thu (xuất khẩu): 8.3 triệu USD.
Lũy kế doanh thu xuất khẩu 6 tháng 2018 ước 870 tỉ bằng 52% kế hoạch năm, tăng khoảng 20% so cùng kì năm trước. Đây cũng là năm đặc biệt có doanh thu này do các yếu tố sau đây:
  • Thị trường tốt hơn.
  • Thiết bị được đầu tư tốt, kịp thời hợp lý.
  • Mô hình quản lý tiên tiến tiếp tục được duy trì và cải tiến.
Nguồn từ TGĐ

Đối tác