Garmex Saigon Js. được Columbia Sportswear chọn là đơn vị tiên phong triển khai Chương trình Công Cụ Xây dựng hệ thống trưởng thành

Ngày 23/2/2017 Công ty Cổ phần SX TM May Sài Gòn đã vinh dự được công ty Columbia Sportswear, công ty cung ứng hàng thể thao toàn cầu có trụ sở tại  Mỹ, bình  chọn là nhà cung cấp có hệ thống quản lý chất lượng ổn định để tiếp tục đồng hành cùng Columbia tham gia chương trình Công cụ xây dựng hệ thống trưởng thành  CMAT – Continous Maturity Assessment Tool- Đây là chương trình Columbia giao quyền cho các nhà sản xuất chủ động xây dựng hệ thống quản lý chất lượng và nâng cao năng lực tự kiểm tự xuất hàng.
 
Hiện trong số 132 nhà sản xuất trên toàn thế giới cho Columbia Sportswear thì có 12 nhà sản xuất  được  Columbia  phê chuẩn có hệ thống quản lý chất lượng ổn định. Garmex Saigon Js là đơn vị đầu tiên trong số 2 nhà sản xuất ở Việt Nam được bình chọn  để triển khai chương trình này nhằm tiến tới xây dựng văn hóa quản lý chất lượng tiên tiến.
 
Chương trình sẽ được bắt đầu từ quý 2 năm 2017 và sẽ liên tục cải tiến để tiến đến xây dựng Hệ Thống quản lý chất lượng tối ưu nhất.

Đối tác