GARMEX SAIGON ĐẦU TƯ THIẾT BỊ SẢN XUẤT HÀNG SEAMLESS

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng đang quan tâm dòng sản phẩm mới công nghệ seamless, Garmex Saigon đã mạnh dạn đầu tư 2 hệ thống seamless cho mùa xuân hè. Hiện Garmex đã nhận kín đơn hàng của dòng sản phẩm này cho đến tháng 5/2018.Đối tác