Garmex Saigon cập nhật doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm 2016

Công ty CPSXTM  May Sài Gòn  công bố Doanh thu xuất khẩu đạt 68,5 triệu đô la Mỹ và lợi nhuận trước thuế đạt  70 tỉ đồng trong năm 2016 .  

Đối tác