Doanh thu của Garmex đạt 6,1 triệu Usd trong tháng 4/2016

Garmex Saigon JS xuất khẩu vào ba thị trường chính: Mỹ, Châu Âu, Nhật. Tháng 4/2016 vẫn còn trong mùa thấp điểm.
Tuy nhiên, với sự hổ trợ của khách hàng chính (Columbia Sportswear Company/ Thị trường Mỹ) và sự cố gắng của các nhà máy may. Garmex Saigon JS (GMC) đã xuất khẩu thành công trên 30 Cont 40” vào các ngày 26,27,28/ tháng 4/ năm 2016. Nâng tổng số doanh thu trong tháng 4 là 6,1 triệu Usd (FOB). Lũy kế 4 tháng đầu năm 2016 Công Ty đạt doanh thu 430 tỷ đồng, tương đương 28% kế hoạch doanh thu năm 2016.

Đối tác