ĐỖ THỊ KIM NHÀN

Phó Tổng Giám đốc
Năm sinh: 1958
Nơi sinh: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh
Số CMND: 021563814, cấp ngày 22/10/2008, tại CA TP.HCM
Địa chỉ thường trú: 43 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Chính trị, cử nhân Luật

Quá trình công tác:
12/1980 - 5/1986: Cán bộ lao động tiền lương- XN Liên hợp May mặc.

5/1986 - 4/1987:    Phó Phòng Tổ chức –LĐTL Liên hiệp XN May.

4/1987 - 4/1989:    Bí thư chi bộ kiêm Phó Giám đốc XN Liên doanh Vitexco.

4/1989-11/1992:    Đảng ủy viên, Phó phòng TC - LĐTL Liên hiệp XN May.

11/1992-6/1993:  Đảng ủy viên Đảng bộ LHXN May – Phó Giám đốc XN May Sài Gòn 4 – Bí thư Đoàn TNCS HCM LHXN May.

6/1993-01/1994:    Đảng ủy viên Đảng bộ LHXN May, Trưởng phòng TC-HC, Bí thư Đoàn TNCS HCM LHXN May.

01/1994-3/1995:    Bí thư Đảng ủy- Phó Tổng Giám đốc Công ty SX-XNK May Sài Gòn.

3/1995-5/2000:      Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc XN May Garmex 3.

6/2000- 5/2003:     Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công ty - Giám Đốc XN May Garmex 3 - Kiêm Trưởng phòng TC-HC Công ty SX-XNK May Sài Gòn.

6/2003-12/2003:    Bí thư Đảng ủy – Phó Giám đốc Công ty – Kiêm Trưởng phòng TC-HC Công ty SX-XNK May Sài Gòn.

07/01/2004- 3/2011: Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Ủy viên thường trực HĐQT, Phó Tổng Giám đốc.

04/01/2011 -3/2013 :  Đảng ủy viên, Thường trực HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH May Tân Mỹ.

4/2014 đến nay
Phó Tổng Giám Đốc Công Ty
Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH May Tân Mỹ.

Đối tác