Chính sách Nhân sự

Garmex Saigon đang nỗ lực mở rộng năng lực sản xuất, nâng 64 chuyền sản xuất hiện tại với hơn 4.300 công nhân lên 96 chuyền sản xuất với hơn 6.500 công nhân vào năm 2018, áp dụng phương thức quản lý sản xuất theo định hướng tinh gọn (lean manufacturing). Garmex Saigon cũng đang thực hiện chiến lược chuyển sang kinh doanh theo phương thức ODM (Original Design Manufacturing) và OBM (Original Brand Manufacturing), theo đó sẽ đẩy mạnh việc thiết kế, phát triển mẫu mã, và kinh doanh sản phẩm sử dụng thương hiệu thời trang của Mỹ theo phương thức thuê thương hiệu (licensing).
 
Trong quá trình thực hiện chiến lược tăng trường bền vững, xem CON NGƯỜI làm trung tâm, Garmex Saigon liên tục đào tạo và phát triển tài năng trong nội bộ Công ty, hoàn thiện dần trình độ quản lý và nghiệp vụ của lực lượng lao động hiện có.
 
Và Garmex Saigon cũng rất vui mừng chào đón những ứng viên tiềm năng, trẻ, có hoài bão, và mong muốn hoạt động và trải nghiệm trong một môi trường năng động, nhiều thách thức, với tư duy khai phóng.

Đối tác