Chăm lo bữa ăn giữa ca và nước uống tinh khiết cho người lao động

Công ty đầu tư xây dựng  bếp ăn tập thể, hệ thống lọc nước uống tinh khiết tại mỗi đơn vị trực thuộc.
không ngừng chăm lo cải thiện bữa ăn giữa ca cho người lao động đảm bản vệ sinh an toàn thực phẩm và đầy đủ chất dinh dưỡng giúp người lao động tái tạo sức lao động, an tâm làm việc.

Đối tác